Coraz większa liczba architektów, projektantów, dekoratorów i innych specjalistów korzysta z możliwości wizualizacji wnętrz. Tego typu wizualizacja, jeżeli została profesjonalnie wykonana, do złudzenia przypomina zdjęcie. Z takiej możliwości korzysta się coraz częściej, ponieważ koszty poniesione w związku z wizualizacją są niskie w porównaniu do cen związanych z sesją zdjęciową. Poza tym wizualizacja umożliwia ukazanie wnętrz, które jeszcze nie powstały i dopiero są projektowane. Ponadto wizualizacje to ważny element reklamy w branży nieruchomości.

Wizualizacja wnętrza czy fotografia?

W dobrych biurach zlecane wizualizacje przygotowywane są na tak wysokim poziomie, że czasem nie sposób odróżnić wizualizacji od prawdziwego zdjęcia. Fotorealizm powstającej wizualizacji jest czymś bardzo ważnym, co doceniają projektanci i ich klienci. Nie ma wnętrza, które nie mogłoby zostać poddane wizualizacji.

Na czym polega wizualizacja wnętrz?

Wizualizacja wnętrz 3D jest to rodzaj czytelnego przedstawienia projektu, w którym zarówno projektant jak i klient mogą dokonywać zmian. Klient może sam ustalić, w jakim miejscu chce umieścić dany mebel. Zmianom podlega niemal wszystko: kolor ścian, okien, materiały, które mają być zastosowane. Wizualizacja jest symulacją wnętrza, które projektant ma w swojej wyobraźni. Jest najlepszym ze sposobów na prezentowanie wyników swojej pracy klientowi.

wizualizacja 3d

Etapy wizualizacji wnętrz

Najpierw dokonuje się modelowania 3D poszczególnych mebli, które będą znajdowały się we wnętrzu. Potem modele przedmiotów wyposażane są w tworzone komputerowo tekstury proceduralne. Dzięki temu meble zaczynają wyglądać tak, jakby były wykonane z konkretnych materiałów, np. z drewna czy marmuru. Drugi etap to rozmieszczenie przedmiotów we wnętrzu, zgodnie z wytycznymi projektanta. Ostatnia część (najtrudniejsza) to renderowanie, polegające na jak najlepszym dostosowaniu wyglądu wizualizacji do faktycznego wyglądu wnętrza.

Wizualizacja wnętrz a gry komputerowe i kinematografia

Wizualizacja na co dzień wykorzystywana jest nie tylko w branży nieruchomości. Tę technikę stosuje się powszechnie w grach komputerowych oraz kinematografii. W dobie kultury obrazkowej wszelkie elementy wizualne i audiowizualne będą dużo bardziej atrakcyjne dla odbiorcy niż przekazy słowne. Wizualizacja wnętrz jest odpowiedzią na potrzeby, jakie ma dzisiejszy klient. Dodajmy: klient wymagający, który sam w Internecie może znaleźć wiele darmowych programów, dzięki którym dokona wizualizacji swojego wnętrza. Jeżeli projektant i dekorator nie chcą być zastąpieni darmowymi programami, muszą podwyższać jakość swoich usług i odpowiadać na indywidualne potrzeby klientów.

wnętrze wizualizacja 3d

Zalety wizualizacji wnętrz

Wizualizacja jest doskonałym narzędziem dla ludzi, którzy chcą zaprojektować przyszłe wnętrze. Pozwala zobaczyć i zidentyfikować obszary problemowe przyszłego projektu, ocenić jego zalety i wady oraz skorygować ewentualne błędy. Stosowanie wizualizacji wyklucza nieporozumienia powstałe w związku z różnicami między wyobrażeniem projektanta a oczekiwaniami klienta.

  • tekst powstał przy współpracy z The Frame