Na rynku można znaleźć wiele ofert firm, które specjalizują się w tworzeniu transkrypcji nagrań. Oferty kierowane są między innymi do prawników, którzy dzięki transkrypcjom rozpraw sądowych są w stanie lepiej przygotować się do kolejnych procesów. Z usług transkrypcji nagrań często korzystają studenci, którzy zlecają przeprowadzenie transkrypcji odczytów, wykładów lub wywiadów potrzebnych do pracy dyplomowej.
Firmy oprócz transkrypcji nagrań oferują również przepisywanie tekstu maszynopisów, przepisywanie rękopisów wraz z ewentualna redakcją korektorską oraz dokonują tłumaczeń tekstów i nagrań.

Ceny transkrypcji uzależnione są od jakości przekazywanych firmie nagrań. Jeżeli nagranie będzie wyraźne, zrozumiałe, tempo wypowiadanych zdań będzie odpowiednie, zlecenie znajdzie się w najtańszej kategorii cenowej. Transkrypcja nagrań, które mają złą jakość, występuje w nim duża liczba rozmówców, wymagają znacznie więcej pracy, co skutkuje wyższą ceną. Cena jest zależna także od terminu realizowanej usługi. Im szybsze wykonanie transkrypcji jest potrzebne tym koszty pracy będą rosły. W zależności od potrzeb klienta transkrypcja nagrań może być edytowana, poprawione zostaną wszelkie błędy językowe, stylistyczne i gramatyczne wszystkich wypowiedzi. Jeżeli klient będzie potrzebował oryginalnej transkrypcji, wszystkie błędy językowe pozostaną, a w tekście znajda się wszystkie inne odgłosy w rozmowie takie jak chrząkanie, westchnienie i tym podobne.

Wspomniane wyżej transkrypcje posiedzeń i arbitraży sądowych opierają się na aktualnej nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Nowelizacja przewiduje, że wszystkie sporządzane protokoły z rozpraw sądowych mają być sporządzone za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Transkrypcja nagrań z rozpraw musi być przekazana każdej ze stron sprawy. Firmy oferujące tego typu transkrypcje posiadają klauzulę poufności, która zabezpiecza klientów przed rozpowszechnianiem danych wrażliwych osobom postronnym.
Transkrypcja nagrań to tylko część oferowanych usług. Firmy dokonują również przepisywania wszelkich prac dyplomowych: licencjackich, magisterskich czy prac doktorskich. Przepisują dokumenty specjalistyczne, bazy danych, statuty, regulaminy, książki i scenariusze. Transkrypcja tekstów jest wiernym odtworzeniem oryginału. W przypadku transkrypcji rękopisów, częsta praktyką jest przekazywanie danego zlecenia jednemu wykonawcy. Daje to możliwość transkryptorowi uczenia się stylu pisania autora. W przypadku wszelkich niejasności związanych z nieczytelnymi fragmentami tekstu, konsultuje wszystkie problemy z autorem rękopisu.

Korzystanie z usług jakimi są transkrypcja nagrań oraz transkrypcja tekstów, pozwala na znaczna oszczędność czasu. Przekazując zlecenie profesjonalnej firmie, zleceniodawca może być pewniej rzetelnego wykonania usługi. Otrzymane teksty zostaną poddane odpowiedniej edycji, formatowaniu i korekcie. Warto korzystać z pomocy specjalistów. Przyniesie to wymierne korzyści w biznesie, pracy zawodowej i karierze naukowej.